Οι μαθητές της Γ4 τάξης του Καζουλλείου Γυμνασίου Ρόδου σας παρουσιάζουν
**Αντιπολεμικό Μουσείο**Ρόδος, Μάρτιος-Μάιος 2012